Coronatest bij u in de regio?

Published Jan 01, 21
6 min read

Vragen En Achtergronden - Rivm

Wat Meet De Pcr-coronatest PreciesCoronavirus En Werk: Alles Wat U Moet Weten

Al 5000 huisartsen hebben zich ingeschreven voor het webinar van LHV, NHG en Medische Scholing. nl op donderdag 26 maart om 20:00 uur. Geaccrediteerd voor alle artsen en gratis. Inschrijving voor het webinar is geopend. Een toenemend aantal nascholingen is inmiddels vanwege de begrijpelijke redenen geannuleerd. Huisartsen vragen zich af wat dit betekent als zij zich moeten herregistreren. Coronavirus (COVID-19) - Isala.

Net als het ministerie van VWS zorgen de KNMG, het CGSuitleg en de RGS ervoor dat geneeskundig specialisten en profielartsen voorlopig ingeschreven blijven in het register en zij inzetbaar blijven tijdens de coronacrisis. De KNMG werkt aan een nieuwe regeling om de voortgang van de gezondheidszorg zo goed mogelijk te ondersteunen.

Wij hebben het CGS en RGS er ook op gewezen dat er behalve acute problemen bij collega's die nu moeten herregistreren, ook in de toekomst problemen kunnen ontstaan bij collega's als deze situatie nog lang aanhoudt. Niet alleen door misgelopen scholing, maar ook door gecancelde intercollegiale toetsing, moeilijk of niet uit te voeren visitatie of misgelopen uren in de dagpraktijk. Mentale gezondheid en het coronavirus - Trimbos.nl.

Informatie Over Corona En Covid-19

Meer informatie is te vinden bij de RGS. Verschillende huisartsen merken dat fysiotherapeuten en patiënten stellen dat huisartsen een verklaring moeten afgeven dat fysiek contact tussen patiënt en fysiotherapeut nodig is en dat een advies gevraagd wordt over het gebruik van beschermingsmiddelen. Dit is vooral het geval sinds het aangescherpte beleid vanuit de overheid maandag 23 maart.

Dit verzoek is onzinnig. Er is geen verklaring of contact met de huisarts voor nodig. Dit hebben wij met de organisaties van fysiotherapeuten en ggz besproken, die het hier mee eens zijn. Wij hebben hen gevraagd hun leden hierover te berichten. Als huisartsen een patiënt verwijzen naar de fysiotherapeut of ggz, dan vertrouwen we op de deskundigheid van de fysiotherapeut of ggz-professional om in te schatten of contact online of fysiek moet en kan plaatsvinden en wat daarvoor nodig is.

Dergelijke verzoeken zijn daarbij ook nog eens een onnodige extra belasting van huisartsen - Algemene informatie over het Coronavirus - Hollands Kroon. Er ontstaan op dit moment veel initiatieven voor tijdelijke zorghotels. Dat kan zijn voor palliatieve patiënten, maar ook voor patiënten die niet perse in het ziekenhuis hoeven te blijven, maar ook niet naar huis kunnen. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) inventariseert deze.

Alles Over Het Coronavirus Covid-19

nu, met een zo concreet mogelijke beschrijving van het aanbod. Ook als er wel bedden zijn maar bijvoorbeeld nog geen personeel of materiaal kan dit daar gemeld worden. Wordt u als huisarts benaderd om mee te werken aan een dergelijk initiatief en heeft u daarover vragen, wendt u zich dan tot de ROAZuitleg in uw regio.

We ontvangen ook langs allerlei wegen suggesties om zorg anders te organiseren of te ondersteunen. Opschaalbare ideeën mailt u naar plans@lcps. nul van het LCPS. Het webinar over COVID-19 van 18 maart op MedischeScholing. nl waaraan maar liefst 12. 500 zorgverleners deelnamen, krijgt een vervolg. LHV, NHG en MedischeScholing. nl slaan de handen ineen voor een structurele reeks webinars voor huisartsen.

Zodat we snel kunnen inspelen op de ontwikkelingen (Coronavirus (COVID 19) rechtbank Den Haag - rechtspraak). We werken hiervoor samen met InEen, Huisarts van de Toekomst en VPH. Het eerstvolgende webinar is , gevolgd door een wekelijkse of tweewekelijkse reeks (afhankelijk van actuele situatie) vanaf woensdag 1 april. Alle webinars zijn geaccrediteerd voor alle artsen en gratis. Inschrijving voor het webinar is geopend.

Coronavirus Covid-19 - Ggd Hollands NoordenWij verwachten u woensdag 25 maart te kunnen berichten over de concrete uitkomsten daarvan (Coronavirus COVID-19 - VNG). We krijgen veel vragen over het opzeggen van waarneemcontracten en detacheringscontracten. Het is de bedoeling met deze financiële maatregelen te zorgen dat dit niet nodig is. We verwachten immers dat ieders inzet de komende tijd hard nodig is.

Wij informeren dagelijks naar de stand van zaken, maar wij kunnen u helaas nog niets concreets berichten. Vrijdag 20 maart heeft het RIVM algemene nieuwe uitgangspunten bepaald voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondmaskers. Op de NHG-website staan aanvullende adviezen voor de huisartsen over persoonlijke beschermingsmiddelen (22 maart). In de RIVM-uitgangspunten wordt gesproken van ten minste een chirurgisch mondneusmasker en handschoenen voor gebruik door huisartsen.

Huisartsen zouden alleen noodgedwongen, wanneer het echt niet anders kan, moeten terugvallen op chirurgische mondmaskers. Als zij deze noodmaatregel moeten nemen, dan dragen zowel de huisarts als de patiënt een dergelijk masker. Wij doen er nog steeds alles aan om te zorgen dat huisartsen op korte en langere termijn voldoende, noodzakelijke beschermingsmiddelen van het juiste beschermingsniveau tot hun beschikking hebben (Coronavirus en COVID-19 bij dieren).

Waar Kan Ik Meer Informatie Vinden Over Het Coronavirus

a. COPD of diabetes en zwangeren, en degenen die als mantelzorger een huisgenoot hebben die in een risicogroep valt. Wij adviseren deze huisartsen - in afwachting van de richtlijn van het RIVM - voor zover mogelijk direct contact met ernstig zieke patiënten, verdacht voor COVID-19, te mijden en waar mogelijk hun werk als huisarts telefonisch te doen.

Testen Op Het Coronavirus Covid-19Actuele Informatie Coronavirus

Dat is volgens de LHV niet de bedoeling. Huisartsen in de regio hebben deze beschermingsmiddelen óók nodig op de huisartsenpost en in de huisartsenpraktijk. In de regio moeten afspraken worden gemaakt, met betrokkenheid van het (huisartsen)crisisteam (De Wet zorg en dwang en COVID-19 - Dwang in de zorg). In de afgelopen week zijn wij ook door veel partijen, waaronder huisartsen, benaderd met tips over mogelijk aanbod van beschermingsmiddelen.

Vanwege het vooralsnog uitblijven van bevoorrading heeft de LHV tips van leden ook zelf serieus onderzocht. Helaas bleek dit in alle gevallen geen oplossing te bieden (o. a. ongeschikte beschermingsmiddelen, te late levering, vaag aanbod in afspraken en prijs). Vanuit de centrale inkoop- en distributieorganisatie die is opgezet hebben wij zondag 22 maart nog vernomen dat er opnieuw een substantiële voorraad mondmaskers is aangekomen.

Informatie Over Corona En Covid-19

Ook worden momenteel met bedrijven in Nederland afspraken gemaakt om essentiële materialen en instrumenten zelf te produceren - Scouting en het coronavirus (COVID-19): veelgestelde vragen .... Een van de vele zaken waarmee we als LHV momenteel druk zijn, zijn de talloze vragen van de media over huisartsen(zorg) in tijden van corona. Mocht u een indruk willen krijgen van welke media-aandacht voor het werk, de dagelijkse praktijk en de zorgen van huisartsen dat heeft opgeleverd, bekijk dan het mediaoverzicht.

Velen van u vinden inmiddels de weg naar de dagelijkse updates op de LHV-site (al 75. 000 keer bekeken) en lezen de LHV-nieuwsbrieven. Wij doen onze uiterste best om alle huisartsen tijdig van de juiste informatie te voorzien, nu het nog meer nodig is dan anders. Vrijdag 20 maart heeft het RIVM nieuwe uitgangspunten bepaald voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondmaskers.

Coronavirus ArtikelenCoronavirus Covid-19 In De Regio

Het NHG is met het RIVM in overleg over een vertaling naar de huisartsenzorg, die maandag 23 maart 2020 verschijnt (Coronavirus COVID-19 - Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd). Ook komt het RIVM maandag 23 maart met een aanscherping van het testbeleid voor zorgverleners. I In deze crisissituatie is het extra van belang dat de huisartsen op de huisartsenpost een goed overzicht hebben van de actuele medische gegevens van de patiënten aldaar.

Laatste Nieuws Over Corona

Het LSP werkt echter alleen voor mensen die toestemming hebben gegeven en niet alle patiënten die nu worden gezien hebben dat gedaan. Dat stelt ons voor een dilemma. We vinden het eigen beslissingsrecht van patiënten over hoe er met hun medische gegevens wordt omgegaan een groot goed (Coronavirus COVID-19 informatie voor professionals - GGD). Tegelijkertijd bevinden we ons nu in een uitzonderlijke situatie.

Navigation

Home

Latest Posts

Herbalife Shake

Published Jul 02, 21
6 min read